Förberedelse inför Databävern

Databävern är en internationell vetenskapstävling om algoritmer, logik och problemlösning för grundskole- och gymnasieelever.

Förra året vann Emma Nimstad, som i våras slutade Matematikgymnasiet. Idag (23 oktober 2014) presenterade hon lösningar på förra årets problem samt allmän strategi och taktik i tävlingen för Alef Nolls medlemmar, i syfte att förbereda dem.

Emma berättar om problemet "Den magiska maskinen"

Emma berättar om problemet “Den magiska maskinen”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *