Kurs i Smutsig* geometri.

Alef Noll, matematikförenigen vid Danderyds gymnasium, bjuder in till en kurs i smutsig (icke-syntetisk) geometri. Kursen består av fyra fristående föreläsningar, se detaljer nedan, och kommer ske på Stockholms universitet lördagen den 25 april och söndagen den 10 maj.

OBS: Ändrat datum från 26/4 till 25/4.

Exempel på inversion
Exempel på inversion

Föreläsare är Alexandre Loiko, student vid Stockholms universitet, som bland annat har tävlat i International Mathematical Olympiad och arbetat med Högstadiets matematiktävling och Baltic Way.

Kursen finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond,  genom matematiska institutionen vid Stockholms universitet och arrangeras av Alef Noll.

Sista anmälningsdag är 17 april förlängd till 19 april.

Kursen är anpassad till duktiga gymnasieelever, men alla geometriintresserade är välkomna.

Föreläsningar

• Inversion (en transformation som vänder planet ut och in runt en cirkel. Kan användas för att göra om komplicerade cirklar till enkla raka linjer.) Förkunskaper är likformiga trianglar och vinklar.
• Koordinatgeometri med vektorer (studier av geometri med hjälp av ett koordinatsystem) Förkunskaper är motsvarande Ma 1c.
• Barycentriska koordinater (ett alternativt koordinatsystem för planet som använder 3 koordinater givet 3 startpunkter A, B, C. ) Förkunskaper är lite trigonometri och ett hum om vektorer.
• Projektiv geometri. Förkunskaper är likformiga trianglar och vinklar.

Schema

Lördag 2015-04-25
Inversion kl. 10 – 12
Lunch
Koordinatgeometri med vektorer kl. 13 – 15

Söndag 2015-05-10
Barycentriska koordinater kl. 10 – 12
Lunch
Projektiv geometri kl. 13 – 15

Anmälan

Anmälan sker genom formuläret på länken nedan. Anmäl dig senast 19 april.

http://goo.gl/forms/b4QnaOkgyF

* smutsig geometri, till skillnad från syntetisk geometri. Här är föreläsarens egna förklaring: “Syntetisk geometri, vilket betyder den geometri som grekerna höll på med, brukar på engelska kallas för pure. Men sedan de antika grekerna har man uppfunnit algebra, trigonometri, koordinater, vektorer, komplexa tal och en massa annat som gör svåra geometriproblem möjliga att lösa även för oss som inte har läst alla 13 volymer av Elementa. Det är dessa metoder jag vill fokusera på.”

Kurs i abstrakt algebra genomförd

Helgen 17-18 januari 2015 samlades 22 ungdomar på Stockholms Universitet för att delta i Alef Nolls kurs i abstrakt algebra. Målet var att bevisa Cayleys sats, och emellan föreläsningar och övningar var det även fika och en rundtur i institutionens bibliotek.

Erland föreläser om delgrupper
Erland föreläser om delgrupper

Deltagarna kom från Danderyds gymnasium, Kungsholmens gymnasium, Södra Latins gymnasium, Europaskolan, Roggeskolan, Stockholms Idrottsgymnasium och Tumba gymnasium i årskurserna 9, 1, 2 och 3. De fick höra på föreläsningar av Erland Arctaedius, student på Stockholms universitet, om abstrakt algebra och i synnerhet gruppaxiomen, delgrupper, generatorer, symmetrigrupper, permutationsgrupper, Lagranges sats, isomorfi, homomorfi och Cayleys sats.

Föreläsningarna varvades med trevliga pauser för fika och övningar (dag 1 och dag 2), men det hanns även med diskussioner om språk, programmering och skolväsendet. Mat, i form av mackor med kaffe och te, ordnades av professor Yishao Zhou, genom caféet i byggnaden, och finansierades av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Övningar
Övningar 
Diskussioner
Diskussioner

 

Mackor
Mackor
Fika
Fika

Under söndagen besöktes kursen även av professor emeritus Jan-Erik Björk, som kort talade om matematikern Alan Turing med anledning av den nyligen utkomna filmen The Imitation Game, och visade runt i matematiska institutionens bibliotek.

Matematiska institutionens bibliotek
Rundtur i matematiska institutionens bibliotek med Jan-Erik Björk

Kurs i abstrakt algebra, 17-18 januari

Är du intresserad av matematik, känner att du vill lära dig mer än det som lärs ut i skolan och tycker att gruppteori och permutationsgrupper låter spännande? Då kanske du vill komma på abstrakt algebra-kurs på SU helgen 17-18 januari.

Från http://www.su.se/om-oss/universitetsområde/arkitektur/byggnader/husen-i-kräftriket-1.138551
Huset vi kommer hålla till i, hus 5 på Stockholms Universitet

1 Målgrupp

Innehållet är taget ur algebrakursen på universitetet och kursen riktar sig främst till intresserade gymnasieelever, men andra personer är också välkomna. Inga särskilda förkunskaper krävs, men en viss ”matematisk mognad” kan vara bra.

2 Innehåll

En kort, fokuserad introduktion till abstrakt algebra (gruppteori) där vi förhoppningsvis hinner bevisa Cayleys sats: alla grupper kan beskrivas som permutationer.

Grupper är matematisk objekt som lämpar sig väl när man vill studera symmetrier av olika slag, t.ex. hur många sätt man kan “vrida”ett n-dimensionellt objekt. Speciella s.k. Lie-grupper är till exempel intressanta när man studerar rumtiden i fysik. Grupper kan också användas för att beskriva (och lösa) Rubiks kub.

3 Praktisk information

Kursen hålls på Stockholms Universitet, mer information om exakt var kommer senare, den 17 och 18 januari mellan 9.30 och 15.30 båda dagarna. Vi kommer ha paus för fika och lunch.

4 Anmälan

För att kunna fixa lunch och fika behöver vi veta hur många som kommer senast tisdag 13 januari. Anmäl dig genom att maila styrelsen [at] alefnoll.se, ange gärna allergier/matpreferenser eller annat som är bra att veta.

5 Arrangör

Kursen arrangeras av Alef Noll, matematikföreningen vid Danderyds gymnasium, och Erland Arctaedius, och finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Förberedelse inför Databävern

Databävern är en internationell vetenskapstävling om algoritmer, logik och problemlösning för grundskole- och gymnasieelever.

Förra året vann Emma Nimstad, som i våras slutade Matematikgymnasiet. Idag (23 oktober 2014) presenterade hon lösningar på förra årets problem samt allmän strategi och taktik i tävlingen för Alef Nolls medlemmar, i syfte att förbereda dem.

Emma berättar om problemet "Den magiska maskinen"
Emma berättar om problemet “Den magiska maskinen”

Workshop C++ och LaTeX genomförd

Helgen 27-28 september, bjöd Alef Noll och Programmeringsolympiaden in till en workshop i LaTeX och C++. Under lördagen behandlades först grunderna i LaTeX, därpå fick deltagarna avkoda ett pdf-fokument till .tex och slutligen designa ett CV samt bekanta sig med presentationspaketet Beamer.

Toomas Liiv visar Detixify.
Toomas Liiv visar Detixify.

Söndagen behandlade grunderna i C++, något om tävlingsprogrammering och även hur datorgrafik kan genereras.

Deltagarna C++-workshop
Deltagarna C++-workshop
Johan Sannemo demonstrerar CodeBlocks
Johan Sannemo demonstrerar CodeBlocks

 

 

Workshop C++ och LaTeX

Helgen 27-28 september 2014 anordnar Alef Noll en workshop i C++ och LaTeX tillsammans med Programmeringsolympiaden.

C++ är ett av de vanligaste programmeringsspråken och LaTeX är ett typsättningsspråk, särskilt lämpat för matematisk text. Inga förkunskaper krävs.

För mer information och anmälan, se Programmeringsolympiadens hemsida.

Träning inför Kängurutävlingen

Med anledning av torsdagens (20 mars 2014) Kängurutävling, anordnande Alef Noll en välbesökt träningssession idag (17 mars 2014).

Den trefaldige vinnaren av Kängurutävlingen, Mårten Wiman, beskrev de strategier som krävs för att prestera bra. Det handlar om att lösa många, relativt enkla, problem under kort tid, så träningen behandlade saker som att utesluta alternativ, använda specialfall och att sätta sig in i hur problemkonstruktörerna tänkt när de skapade uppgiften.


kangaroo_ny

Lingolympiad

Torsdagen den 27 februari arrangerade Alef Noll i samarbete med skolan Lingolympiaden på Danderyds gymnasium. Två lag om fyra ställde upp, och kom till skolan trots att det var lov, bara för att skriva tävlingen.

Foto: Lukas Gustafsson
En delmängd av ett av lagen.
Foto: Lukas Gustafsson

Träningsläger i programmering genomfört

Som tidigare rapporterat arrangerade Alef Noll helgen 17-19 januari 2014 ett träningsläger i tävlingsprogrammering för gymnasieelever i samarbete med Programmeringsolympiaden.

Foto: Oskar Werkelin Ahlin
Johan Sannemo förklarar geometri. Foto: Oskar Werkelin Ahlin
Foto: Oskar Werkelin Ahlin
Simon Lindholm bevisar att Eratosthenes såll är O(n log log n). Foto: Oskar Werkelin Ahlin

 

 

 

 

 

 

Lägret hölls på Danderyds gymnasium och KTH, med deltagare från Danderyds gymnasium och Norra Real i Stockholm samt från Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg och Österportsskolan i Ystad. Föreläsarna kom från Danderyds gymnasium och KTH, samtliga med stor internationell tävlingserfarenhet.

Bland annat behandlades ämnen som datastrukturer, talteori, spelteori, tidskomplexitet, geometri, kombinatorik, dynamisk programmering, kortaste vägar i grafer och maximalt flöde i grafer.

 

Träningsläger i programmering

Helgen den 17-19 januari arrangerar Alef Noll ett träningsläger i tävlingsprogrammering i samarbete med Programmeringsolympiaden. Lägret sker vid Danderyds Gymnasium och KTH i Stockholm. Den 18 januari kommer vi också hålla en kort presentation om programmering för finalisterna i Högstadiets matematiktävling, då finalen äger rum på Danderyds Gymnasium. Lägret har deltagare från flera olika skolor (även utanför Stockholm), och föreläsare från KTH och Danderyd, samtliga med stor internationell tävlingserfarenhet.