Kurs i Smutsig* geometri.

Alef Noll, matematikförenigen vid Danderyds gymnasium, bjuder in till en kurs i smutsig (icke-syntetisk) geometri. Kursen består av fyra fristående föreläsningar, se detaljer nedan, och kommer ske på Stockholms universitet lördagen den 25 april och söndagen den 10 maj.

OBS: Ändrat datum från 26/4 till 25/4.

Exempel på inversion

Exempel på inversion

Föreläsare är Alexandre Loiko, student vid Stockholms universitet, som bland annat har tävlat i International Mathematical Olympiad och arbetat med Högstadiets matematiktävling och Baltic Way.

Kursen finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond,  genom matematiska institutionen vid Stockholms universitet och arrangeras av Alef Noll.

Sista anmälningsdag är 17 april förlängd till 19 april.

Kursen är anpassad till duktiga gymnasieelever, men alla geometriintresserade är välkomna.

Föreläsningar

• Inversion (en transformation som vänder planet ut och in runt en cirkel. Kan användas för att göra om komplicerade cirklar till enkla raka linjer.) Förkunskaper är likformiga trianglar och vinklar.
• Koordinatgeometri med vektorer (studier av geometri med hjälp av ett koordinatsystem) Förkunskaper är motsvarande Ma 1c.
• Barycentriska koordinater (ett alternativt koordinatsystem för planet som använder 3 koordinater givet 3 startpunkter A, B, C. ) Förkunskaper är lite trigonometri och ett hum om vektorer.
• Projektiv geometri. Förkunskaper är likformiga trianglar och vinklar.

Schema

Lördag 2015-04-25
Inversion kl. 10 – 12
Lunch
Koordinatgeometri med vektorer kl. 13 – 15

Söndag 2015-05-10
Barycentriska koordinater kl. 10 – 12
Lunch
Projektiv geometri kl. 13 – 15

Anmälan

Anmälan sker genom formuläret på länken nedan. Anmäl dig senast 19 april.

http://goo.gl/forms/b4QnaOkgyF

* smutsig geometri, till skillnad från syntetisk geometri. Här är föreläsarens egna förklaring: “Syntetisk geometri, vilket betyder den geometri som grekerna höll på med, brukar på engelska kallas för pure. Men sedan de antika grekerna har man uppfunnit algebra, trigonometri, koordinater, vektorer, komplexa tal och en massa annat som gör svåra geometriproblem möjliga att lösa även för oss som inte har läst alla 13 volymer av Elementa. Det är dessa metoder jag vill fokusera på.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *