Social verksamhet

Föreningen har bland annat som syfte att

  • att skapa en social mötesplats för matematikintresserade
  • att skapa en angenäm studiemiljö för matematikintresserade

Därför förvaltar föreningen ett uppehållsrum för matematikeleverna på Danderyds gymnasium och anordnar en rad sociala tillställningar.

Mupprummet

Föreningens uppehållsrum kallas Mupprummet och är beläget intill Danderyds gymnasiums Cafeteria. Där finns bl.a. en soffa, en vit tavla och hyllor med lite böcker och olika kort- och brädspel. Rummet fungerar som en social mötesplats där man kan umgås med andra matematikelever både i sin egen klass och mellan årskurserna.

Använda läskburkar brukar samlas längs väggen tills någon pantar dem och ev. köper popcorn för pengarna.
Mupprummssoffan.
Mupprumstavlan och bordet.
Mupprumstavlan och bordet.

 

 

 

 

 

  

Inspark

I början av läsåret, vanligtvis direkt efter årsmötet, anordnar föreningen en välkomsttillställning kallad insparkenDen hålls i regel på Unga Forskare Stockholms lokaler och går ut på att välkomna nytillkomna medlemmar (ettor på spetsutbildningen i matematik på Danderyds gymnasium) till föreningen. Det spelas brädspel, kortspel och inte minst Maffia samt bjuds på tacos.

Julfest

I början av december hålls den så kallade julfesten, som i mångt och mycket är identisk med insparksfesten, med undantaget att det även bakas lussevåfflor, och att det istället för tacos bjuds på gröt och korv.

Vårpicknick

I slutet av maj hålls den så kallade vårpicknicken, där föreningens medlemmar träffas och har picknick och grillar. Vårpicknicken sker oftast vid Ösbysjön och syftet är att ta avsked av treorna av som går ut gymnasiet.