Styrelsen

Styrelsen i Alef Noll ansvarar för föreningens verksamhet.

Styrelen består av av årsmötet vald ordförande, kassör och övriga ledamöter. Inom sig själv väljer den övriga poster.

Verksamhetsåret 2019-2020 består styrelsen av

  • William Östlund, ordförande
  • Hektor Einarsson, kassör
  • Sebastian Westerlund, sekreterare
  • Emil Sone, vice ordförande
  • Axel Bard, vice kassör
  • Alexander Frisch
  • Carolina Kristensson
  • Mårten Fürstenbach
  • Gustav Gisleskog
  • Erika Sandell

För att komma i kontakt med styrelsen, ta tag i någon styrelseledamot, pinga oss på discord eller skicka ett mail till styrelsen@alefnoll.se