Årsmöte 2014: Motioner och valberedning

Matematikföreningen Alef Noll kommer hålla årsmöte den 12 september 2014. Tid och plats kommer senare, liksom möteshandlingarna. Medlemmar har rätt att skicka in motioner (förslag) som tas upp på årsmötet och de skall vara styrelsen tillhanda  senast den 29 augusti. Lämna dem till styrelsen i handen, skicka ett mail, eller lägg dem i kuvertet märkt … [Read more…]

Välkomst av ettor

Tisdagen 19 augusti började N14a, de nya ettorna, vid Matematikgymnasiet. Matematikföreningen Alef Noll var förstås där och hälsade dem välkomna, med lite information om föreningen och minimuffins. Även mupprummet stod öppet. Dessutom delade Alef Noll ut ett litet dokument från föreningen, om saker som är bra att veta när man börjar Matematikgymnasiet. Första sidan syns … [Read more…]