Akademisk verksamhet

En av föreningens syften är

  • att främja ungdomars intresse för matematik.

Föreningen förvaltar därför en mindre samling matematisk litteratur i föreningsrummet och anordnar vissa akademiska aktiviteter.

Tidigare aktiviteter har bland annat varit

Föreningen bevakar även andra evenemang som kan vara intressanta för medlemmar och gör dem medvetna om dem.