Om Alef Noll

Alef Noll är en förening för matematikintresserade och har som huvudsakligt syfte att främja ungdomars intresse för matematik, att skapa en social mötesplats för matematikintresserade och att skapa en angenäm studiemiljö för dess medlemmar.

Alef Noll är ansluten till Förbundet Unga Forskare, drivs ideellt och har sitt säte på Danderyds gymnasium. Föreningen har en nära koppling till Danderyds gymnasiums spetsutbildning i matematik.

Föreningen startades 5 oktober 1999 av elever från Danderyds gymnasiums utbildning i matematik.

Föreningens verksamhet består till stor del av att skapa en trevlig miljö för dess medlemmar att umgås och utvecklas. Utöver att sköta om en föreningslokal där medlemmar kan spendera tid så anordnar föreningen varje år några tillställningar för att medlemmar ska få tillfälle att ha trevligt och lära känna varandra bättre. Normalt hålls en tillställning i samband med att nya elever börjar på matematikgymnasiet för att de ska lära känna föreningen och dess medlemmar, en vid jul och en vid slutet av läsåret. Alef Noll anordnar även akademiska aktiviteter.

Om du vill komma i kontakt med föreningen, maila styrelsen@alefnoll.se