Årsmöte 2014: Motioner och valberedning

Matematikföreningen Alef Noll kommer hålla årsmöte den 12 september 2014. Tid och plats kommer senare, liksom möteshandlingarna.

Medlemmar har rätt att skicka in motioner (förslag) som tas upp på årsmötet och de skall vara styrelsen tillhanda  senast den 29 augusti. Lämna dem till styrelsen i handen, skicka ett mail, eller lägg dem i kuvertet märkt “Motioner” på mupprumstavlan.

Valberedningen söker även en ny styrelse, valberedning och revisor. Kontakta Björn Thorén i N13a om du är intresserad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *