Kurs i abstrakt algebra, 17-18 januari

Är du intresserad av matematik, känner att du vill lära dig mer än det som lärs ut i skolan och tycker att gruppteori och permutationsgrupper låter spännande? Då kanske du vill komma på abstrakt algebra-kurs på SU helgen 17-18 januari.

Från http://www.su.se/om-oss/universitetsområde/arkitektur/byggnader/husen-i-kräftriket-1.138551

Huset vi kommer hålla till i, hus 5 på Stockholms Universitet

1 Målgrupp

Innehållet är taget ur algebrakursen på universitetet och kursen riktar sig främst till intresserade gymnasieelever, men andra personer är också välkomna. Inga särskilda förkunskaper krävs, men en viss ”matematisk mognad” kan vara bra.

2 Innehåll

En kort, fokuserad introduktion till abstrakt algebra (gruppteori) där vi förhoppningsvis hinner bevisa Cayleys sats: alla grupper kan beskrivas som permutationer.

Grupper är matematisk objekt som lämpar sig väl när man vill studera symmetrier av olika slag, t.ex. hur många sätt man kan “vrida”ett n-dimensionellt objekt. Speciella s.k. Lie-grupper är till exempel intressanta när man studerar rumtiden i fysik. Grupper kan också användas för att beskriva (och lösa) Rubiks kub.

3 Praktisk information

Kursen hålls på Stockholms Universitet, mer information om exakt var kommer senare, den 17 och 18 januari mellan 9.30 och 15.30 båda dagarna. Vi kommer ha paus för fika och lunch.

4 Anmälan

För att kunna fixa lunch och fika behöver vi veta hur många som kommer senast tisdag 13 januari. Anmäl dig genom att maila styrelsen [at] alefnoll.se, ange gärna allergier/matpreferenser eller annat som är bra att veta.

5 Arrangör

Kursen arrangeras av Alef Noll, matematikföreningen vid Danderyds gymnasium, och Erland Arctaedius, och finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *